PUTNIČKI SAOBRAĆAJ

Cijene

TABLICA CIJENA ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE_PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
PRICE TABLES RAILWAYS OF REPUBLIKA SRPSKA_PASSENGER TRAFFIC
VAŽI OD 12.08.2018 / VALID FROM 12.08.2018

Izvor podataka : Sektor za tarife i kontrolu prihoda ŽRS