Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Željezničku mrežu Republike Srpske čini ukupno 416,996 km pruga, u osnovi na dva glavna pružna pravca. Pravac SJEVER-JUG,kao segment koridora Vc povezuje Republiku Srpsku sa Hrvatskom i zemljama Evrope na sjeveru, a na jugu sa Federacijom BiH i lukom Ploče na Jadranskom moru.
Magistralna pruga ISTOK-ZAPAD tzv. koridor X povezuje Republiku Srpsku sa Federacijom BiH i Hrvatskom na zapadu, a na istoku sa Srbijom i dalje sa zemljama Bliskog istoka i jugoistočne Evrope.

 UKUPNA DUŽINA PRUGA U NADLEŽNOSTI ŽRS  416,996 km
 Pruge normalnog kolosijeka  398,857 km
 Pruge uzanog kolosijeka  18,139 km
 PRUGE U EKSPLOATACIJI ŽRS  353,212 km
 Dvokolosiječne  24,600 km
 Jednokolosiječne  328,612 km
 PRUGE USTUPLJENE NA KORIŠĆENJE ŽELJEZNICAMA SRBIJE  18,139 km
 PRUGE VAN EKSPLOATACIJE  45,645 km
 ELEKTRIFICIRANO  308,254 km
 NEELEKTRIFICIRANO  110,820 km

 PUTNI PRELAZI NA PRUGAMA U EKSPLOATACIJI  248 (i 21 na uzanoj pruzi)
 MOSTOVI  110
 PODVOŽNJACI  26
 NADVOŽNJACI  9
 PROPUSTI  919
 TUNELI  14

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com