KOMPANIJA

Uprava preduzeća

Upravu Društva čine generalni direktor i izvršni direktori Poslova infrastrukture i Poslova operacija. Uprava organizuje i vodi poslovanje Društva, izrađuje i realizuje plan poslovanja, dostavlja prijedloge Nadzornom odboru vezano za poslovanje Društva i izvještava ga o poslovanju i ostalim pitanjima. Uprava nadzire zaposlene u primjeni zakona i vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i aktima Društva.

Slađan Jović, master ekonomije

Generalni direktor i predsjednik Uprave

kabinet@zrs-rs.com

+387 53 241 368

+387 53 222 247


Dragan Zelenković, dipl. inž. saobraćaja

Izvršni direktor Poslova infrastrukture

infra@zrs-rs.com

+387 53 209 024

+387 53 241 425


Željko Radić, dipl. inž. mašinstva

Izvršni direktor Poslova operacija

prevoz@zrs-rs.com

+387 53 241 192

+387 53 200 881