11.12.2023

Vijesti

Preventivna kampanja „Oprezni paze na putne prelaze“ u Modriči

Preventivna kampanja „Oprezni paze na putne prelaze“ u Modriči

Lična nepažnja vozača drumskih vozila, neoprezno i nedozvolјeno kretanje prilikom prelaska preko pruge i zlonamerno uništavanje želјezničke imovine najčešći su uzroci nastanka saobraćajnih nezgoda, zbog čega je neophodno i dalјe ukazivati na poštovanje saobraćajne signalizacije na putnim prelazima, poručeno je u okviru realizacije preventivne kampanje „Oprezni paze na putne prelaze“ u opštini Modriča.

Na radnom sastanku predstavnika Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Želјeznica Republike Srpske, opštine Modriča, Ministarstva unutrašnjiih poslova, Inspektorata i Auto – moto saveza Republike Srpske a u okviru kampanje "Oprezni paze na putne prelaze“, ponovlјeno je da je neophodan povećan oprez i odgovornost, svih učesnika u saobraćaju, prilikom prelaska preko putnih prelaza.

Na području opštine Modriča nalaze se 24 putna prelaza od čega je 6 osigurano višim nivoom osiguranja, a 18 saobraćajnom signalizacijom i trouglom preglednosti. U opštini Modriča prošle godine, jedno lice je smrtno stradalo na putnom prelazu „Brđani“.

Rade Blagojević, šef službe za saobraćajne poslove i upravlјanje kolima u Želјeznicama Republike Srpske, rekao je da je u okviru povećanja bezbednosti drumskog i želјezničkog saobraćaja neophodno odgovornije ponašanje prvenstveno vozača drumskih vozila.

-Iznova apelujemo da učesnici u saobraćaju obavezno poštuju signalizaciju na putnim prelazima. Nažalost, svedoci smo da se ne poštuju sva saobraćajna pravila čak i na mestima sa najvišim nivoom osiguranja. Meštani koji žive na području, oko i u blizini putnih prelaza, nemaju razloga za zabrinutost, potrebno je samo da u cilјu bezbednog prelaska preko pruge isklјučivo poštuju saobraćajnu signalizaciju i obavezno se zaustave ispred putnog prelaza, te bezbedno poštujući saobraćajne propise nastave vožnju i prelazak preko pruge - dodao je Blagojević.

Vršilac dužnosti zamenika direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Milija Radović istakao je kako je i ove godine u okviru kampanje provedeno niz preventivnih aktivnosti, sa kojima nastavlјa i u narednom periodu..

Jedan od zaklјučaka sa radnog sastanka u Modriči je da se nastavi praćenje ponašanja vozača drumskih vozila pri prelasku preko putnih prelaza, nakon čega će se vršiti analiza da li je došlo do pozitivnih efekata. U skladu sa finansijskim mogućnostima, potrebno je nastaviti sa aktivnostima postavlјanja video nadzora na putnim prelazima, što se pokazalo kao dobra praksa. Ministarstvo unutrašnjih poslova na osnovu video zapisa izriče prekršajne naloge vozačima koji ne poštuju saobraćajnu signalizaciju, te represivnim merama pokušava uticati na ponašanje samih vozača.

Razgovarano je i o mogućnosti ukidanja dva putna prelaza na području Modriče. Opština Modriča dala je saglasnost za ukidanje jednog putnog prelaza u toku 2023. godine, a drugog sledeće godine, kada se završe radovi na utvrđivanju obale u naselјu MZ Modriča 4.

Želјeznice Republike Srpske i dalјe apeluju na sve učesnike u saobraćaju, da vožnju prilagode uslovima puta i vremena, obavezno se zaustave ispred putnog prelaza poštujući saobraćajnu signalizaciju, jer će se samo na taj način izbeći i smanjiti nezgode i udesi, koji mogu imati tragične posledice.

Preventivne aktivnosti u okviru kampanje „Oprezni paze na pružne prelaze“ provode se sa cilјem povećanja nivoa bezbednosti saobraćaja u Republici Srpskoj sa akcentom na putne prelaze.

Preventivnim aktivnostima želi se uticati na promenu stavova i buđenja svesti i lične odgovornosti, kod svih učesnika u saobraćaju, prilikom kretanja putem koji prelazi preko i pored želјezničke pruge.